Hobi Amaçlı Evde Cin Yapımı

 Hobi amaçlı evde cin yapımı, endüstriyel yani fabrikada cin üretimine göre oldukça basittir. En kolay evde cin yapımı için etil alkol kullanılır. 1 litre etil alkol 1,4 litre su ilave edilerek %40 alkol oranına seyreltilir. Elde edilen 2,4 litre bitmiş ürüne 2,5 ml virago ardıç aroması eklenerek çalkalanır. Yaklaşık olarak bir hafta kadar ışık almayan bir ortamda oda sıcaklığında dinlendirildikten sonra içime hazır hale gelir.

evde cin yapımı


Evde Cin Yapımı İçin Kullanılan Malzemelerin Özellikleri

Doğru malzemeler ve doğru sıralamayla yapıldığında evde cin yapımı oldukça pratiktir ancak evde cin yapımı için kullanılan malzemelerin özellikleri son derece önemlidir. Temelde kullanılan malzemeler etil alkol, virago ardıç aroması ve sudur. Şimdi bu malzemelerin özelliklerini sırasıyla inceleyelim.

Etil Alkol

Etil alkol gıdada kullanılabilen tek alkol türüdür yani yiyecek ve içeceklerde yalnızca etil alkol kullanılabilir. Etil alkol dışında bir alkol türü kullanılması durumunda hayati riskler söz konusu olabilir. İkinci olarak kullanılacak etil alkolün denatüre edilmemiş olması gerekmektedir. Etil alkolün yasal şekliyle evsel kullanım amaçlı olarak satılabilmesi için denatüre edilmiş olması gerekmektedir. Etil alkolün içine, içilemeyecek kadar acı bir madde olan denatonium benzoat eklenerek denatüre edilmektedir. 

Söz konusu asgari şartları sağlayan etil alkollerde üretimden itibaren ispirto benzeri kokular olabilir. Bu kokulardan kurtulmanın iki yolu vardır. Birincisi etil alkolün tekrar damıtılmasıdır. İkinci yoluysa alkolün aktif karbon filtreden geçirilmesidir. Daha pratik ve ekonomik bir yöntem olmasından dolayı genellikle alkolün aktif karbon filtreden geçirilmesi yöntemi tercih edilmektedir. 

Ardıç Aroması (Cin Kiti)

Etil alkolden sonra ikinci en önemli bileşen olan ardıç aroması yani cin kiti kullanılması gerekmektedir. Kullanılacak olan cin kitinin ileri seviyede konsantre olması gerekmektedir. Konsantre olmayan cin kitleri konsantre olan cin kitlerine göre 10 kat ile 50 arasında aynı sonucu verebilmektedir. Kimyasal yapıda üretilen cin kitlerinde kullanım miktarı arttığında içilen kimyasal miktarıda aynı oranda artmaktadır. Evde cin yapımı için Virago Kimya gibi güvenilir, resmi ve köklü kuruluşlardan ileri konsantre ardıç aroması (cin kiti) alınarak kullanılmalıdır. 

Konsantre cin kitleri yani Virago Ardıç Aroması gibi aromalar bitmiş bir litre için 1 ml kullanılmaktadır. 1 litre alkol içinse 2,4 ml kullanım gerekmektedir. 1 litre alkol 1,4 litre suyla seyreltildiği için toplamda 2,4 litre cin elde etmek mümkündür. 

Su

Evde cin yapımı için kullanılması gereken son bileşenimizde sudur. Kullanılacak olan suyun çeşme suyu olmaması gerekmektedir. Damacana suyu yada şişe su kullanılmalıdır. Eğer hazır su temin etme imkanı yoksa en azından kaynatılmış ve soğutulmuş su kullanılmalıdır. Asla kaynar su direk olarak kullanılmamalıdır. Evde cin yaparken kaynar su kullanılması durumunda hem alkol hemde cin kiti uçarak kayıp vermektedir. 

Evde Cin Yapımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Cin yapımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususları ana başlıklar halinde sıralayacak olursak

1- Kullanılacak alkol muhakkak etil alkol olmalı, içine acı madde eklenerek denatüre edilmiş olmamalı ve aktif karbon filtreden geçirilmelidir.

2- Kullanılacak olan cin kiti konsantre olmalı ve güvenilir bir satıcıdan faturalı olarak temin edilmelidir.

3- Kullanılacak su hazır su olmalı hazır su temin edilemiyorsa kaynamış ve soğumuş olmalı kesinlikle kaynar su olmamalı

4- Evde yapılan cin muhakkak dinlendirilmeli, dinlendirmeden tüketilememelidir.

5- Alkolün seyreltme işlemine dikkat edilmelidir. 1 litre alkol 1,4 litre suyla seyreltilerek %40 alkol değerine getirilmelidir. Seyreltme suyu miktarının düşük olması durumunda alkol değeri daha yüksek olacaktır. Seyreltme suyu miktarının yüksek olması durumunda alkol değeri düşük olacaktır.   

6- Kullanılacak olan ardıç aromasının yani cin kitinin konsantre olması gerektiği gibi kullanım miktarınada dikkat edilmesi gerekmektedir. Konsantre cin kitlerinin kullanım miktarı düşük olduğu için birim miktarın ayarlanmasına özen gösterilmelidir. Cin kitinin eksik kullanılması durumunda elde edilen cinin lezzeti eksik olacaktır. Kullanılacak olan konsantre cin kitinin fazla kullanılması durumunda aroma çok fazla alınacağı için rahatsız edici ve beklenti dışı bir sonuç ortaya çıkabilmektedir.